آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (411) 4202960
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامرضا بهار
تلفن‌های دیگر 4202960 / 4200822
فاکس 4202960 / 4200822
آدرس پستی

شهرک شهید رجایی، خیابان سوم غربی، پلاک 158

تولید ورق فوم پلیاتیلن

گروه کاری

گروه کاری