تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت
کلید واژه‌ها  

ساخت ماشین‌آلات بسته‌بندی (شرینک پک، شرینک پالت و استرچ پالت)، دستگاه اورلپ مناسب برای بطریهای آب معدنی و نوشابه، تولیدکننده ماشین‌های شرینک، کارتنینگ، پالتایزر، دیپالتایزر و …


شرکت‌های مشابه