تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

مشاور تامین مواد و ماشین‌آلات و تجهیزات
مشاوره راهبردی پروژه‌های صنایع بسته‌بندی و صنایع جانبی
مشاوره و بازرگانی در زمینه تجهیز طرح‌های صنعتی
مشاوره دانش بنیان

تامین مواد و لوازم صنایع بسته‌بندی و چاپ
تامین ماشین‌آلات صنایع غذایی و بسته‌بندی و صنایع جانبی
مشاوره استانداردسازی عملیات بسته‌بندی

طراحی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی برای نهادها و شرکت‌ها

 

شماره ثبت شرکت: 95760

تاریخ ثبت: 1371

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه