نقشه گروه‌های کاری

رشته های کاری مربوط به خود را پیدا کنید

گروه های میانی فقط برای انتخاب شاخه هستند و شما باید مشاغل مربوط به خود را از گزینه های انتهایی هر شاخه انتخاب کنید. در غیر این صورت نرم افزار دایرکتوری مشاغل انتخابی شما را ثبت نخواهد کرد.

برای انتخاب توام از دو یا سه گروه محدودیتی وجود ندارد

اما در مورد تعداد انتخابها محدودیتهایی وجود دارد که برای اطلاع از آن اینجا را کلیک کنید

گروه های کاری ماشین آلات و تجهیزات
گروه های کاری مواد و لوازم بسته بندی
گروه های کاری فعالیتهای خدماتی در صنعت بسته بندی