مراکز تحقیقاتی

ما 13 مورد مطابق با جست و جوی شما پیدا کردیم

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

no-image-6140

انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
[map-city]ناشناخته
no-image-6137

انجمن ارگانیگ ایران

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
توسعه و ترویج محصولات کشاورزی ارگانیک
[map-city]ناشناخته
no-image-6060

(ISQI) بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
جمع آوری و آنالیز اطلاعات صنایع کشور
[map-city]ناشناخته
no-image-2508

اداره نظارت بر مواد غذایی

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
[map-city]ناشناخته
no-image-815

موسسه استاندارد، بخش بسته‌بندی

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تدوین استانداردهای بسته بندی
[map-city]ناشناخته
no-image-2843

پژوهشگاه صنعت نفت

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
پژوهشگاه صنعت نفت، با نیم قرن تجربه تحقیقاتی و رکوردداربودن ثبت اختراع در کشور، در زمینه پوشش‌های صنعتی نیز ب
[map-city]ناشناخته
no-image-2895

طراحی و تحقیقات تجهیزات مکانیکی فرآیند طرح

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
طراحی و ساخت دستگاههای شات بلاست، شات پینینگ، سند بلاست، تعمیرات، بهره‌برداری، راه‌اندازی و تهیه و تامین قط
[map-city]ناشناخته
no-image-2900

موسسه تحقیقاتی مهران رزین

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
تحقیقات و توسعه مواد شیمیایی
[map-city]ناشناخته
no-image-2917

کتابخانه انستیتو و دانشکده تغذیه ایران

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور
[map-city]ناشناخته
no-image-3143

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
فعالیت در زمینه پلیمر و پتروشیمی
[map-city]ناشناخته
no-image-4304

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
دانشگاه
[map-city]ناشناخته
no-image-3539

تعاونی دانش پژوهش آزمون

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
آزمایشگاه اکردیته صنایع‌و فراورده‌های غذاییو کشاورزی
[map-city]ناشناخته