ماشین آلات لفاف پیچی همراه با شرینک پس از آن

ما 4 مورد مطابق با جست و جوی شما پیدا کردیم


no-image-5429

ماشین سازی پندار صنعت

استان: | شهر:
ساخت ماشین آلات بسته بندی
ناشناخته
no-image-691

تولیدی صنعتی به پک (بهپاک ساز)

استان: مازندران | شهر: چالوس
طراحی و ساخت دستگاه‌های شرینک پک اتوماتیک با ظرفیت 15 بسته در دقیقه، ساخت دستگاههای شرینک پک نیمه اتوماتیک، طر
چالوسناشناخته
no-image-1254

صنایع بسته‌بندی پیکره صنعت شرق

استان: خراسان | شهر: مشهد
ارائه ماشین‌آلات بسته‌بندی شرینک پک
مشهدناشناخته
no-image-926

ماشین‌های بسته‌بندی اصفهان پک

استان: اصفهان | شهر: اصفهان
هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
اصفهانناشناخته