آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (21) 88789299
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صادقی
تلفن‌های دیگر 88789299
فاکس 88789299
آدرس پستی

اتوبان مدرس، تقاطع ظفر غربی، روبروی بانک اقتصاد نوین، شماره 219، واحد 7

پست الکترونیک hsadeghi543@hotmail.com و pakona.eng@gmail.com
کلید واژه‌ها    

ساخت ماشین‌های بسته‌بندی با پرکن‌های توزین‌دار، حجمی، شمارش تعدادی