تلفن اصلی:
+98 (35) 37284172
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین مجاهدنیا
فکس +98 (35) 37283873
آدرس پستی

یزد،اشکذر،شهرک صنعتی فولاد فاز سلولزی

وب سایت www.arianapaper.com

تولید انواع رول های کاغذی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه