تلفن اصلی:
+98 (21) 66402467
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66922849
فکس +98 (21) 66967061
آدرس پستی

تهران،میدان انقلاب،خیابان منیری جاوید،بن بست توحید پ 2 واحد7

پست الکترونیک [email protected]

خدمات فیلم،پلیت و چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه