تلفن اصلی:
+98 (511) 6516303
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل معاضدی
تلفن‌های دیگر 6516303
فکس 6516303
آدرس پستی

بلوار سجاد، خیابان حامد شمالی، گلشن4، پلاک47

کلید واژه‌ها   

طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی و لبنی ،پرکن لیوانی، خط پر کن و بسته بندی دوغ و آبمعدنی


شرکت‌های مشابه