تلفن اصلی:
+98 (411) 6372078
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 6372078
فکس 6372078
آدرس پستی

جاده تهران، کیلومتر 5 روبروی جاده نمایشگاه بین المللی

کلید واژه‌ها   

سازنده انواع ماشینهای چاپ فلکسو، سلفون گردان، نایلون، نایلکس ساده، نایلکس دو رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه