تلفن اصلی:
+98 (51) 46139494
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مریم صاحب جمعی
فکس +98 (51) 46139595
آدرس پستی

مشهد، شهرک صنعتی چناران، فاز یک، صنعت 3

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.niksuncap.com

درب شیشه جار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه