تلفن اصلی:
+98 (21) 66920053
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خرقانیان
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66930416
فکس +98 (21) 66420214
آدرس پستی

خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، ساختمان برج‌ساز، طبقه 9، واحد 44

کد پستی 1313654973
آدرس کارخانه

شهر صنعتی البرز، منطقه 25، خیابان حکمت هشتم

تولید ظروف خمیری کاغذی و مقوایی مثل شانه مقوایی تخم‌مرغ


شرکت‌های مشابه