تلفن اصلی:
+98 (21) 3030385
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3030385
فکس 3030385
آدرس پستی

بزرگراه شهید محلاتی، خیابان دهم فروردین، خیاباناحمد کیانی،‌پلاک 79

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

ساخت پرس جوش پلاستیک،‌ابتکار در زمینه کارگزاری لامپهای صنعتیتوربینی به جای لامپهای صنعتی شیشه ای،‌سیستم جرقه گیر برای حفاظت از قالب،‌تبدیل پرسهای جوش قدیمی به مدلهای جدید،‌تبدیل پرسهای جوش تک فاز به سه فاز و برعکس،‌تولیدانواع مصنوعات پلاستیک(ورقهای p.v.c) و مشاوره در امر تولید مصنوعات p.v.c،‌تامین وتهیه هرگونه لوازم وقطعات جانبی پرس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه