تلفن اصلی:
+98 (21) 88742410
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید صادقیپور
تلفن‌های دیگر 88742410
فکس 88742410
آدرس پستی

خیابان استاد مطهری، روبروی سلیمان خاطر، پلاک149

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

تولید انواع چسب صنعتی و پوششهای صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه