تلفن اصلی:
+98 (21) 56425550
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رجب لطفعلی نژاد
تلفن‌های دیگر +98 (21) 56437672
آدرس پستی

تهران ، رباط کریم ، کیلومتر 2 جاده فرودگاه ، بعداز فرآورده های گوشتی رباط ، خیابان اول ، نبش چهار راه اول

پست الکترونیک [email protected]
فکس کارخانه +98 (21) 56437673
کلید واژه‌ها    

انواع پاستورایزر، هموژن و مبدلهای حرارتی با ظرفیتهای مختلف بسته‌بندی اتوماتیک پنیر و استریزاتور، اینترمیکس، انواع پمپهای صنایع غذایی و دی اریتور


شرکت‌های مشابه