تلفن اصلی:
+98 (311) 2330477
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین قطب
تلفن‌های دیگر 2330477 / 5220036
فکس 2330477 / 5220036
آدرس پستی

قطب صنعتی جی، خیابان 10

کلید واژه‌ها  

نشاسته و گلوکز و تفاله سیب زمینی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه