تلفن اصلی:
+98 (21) 33282693
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عموئی
تلفن‌های دیگر 33282693
فکس 33282693
آدرس پستی

کیلومتر16 جاده‌خاوران، بعداز عباس‌آباد علاقه‌مند، شهرک صنعتی خاوران، بلوارامام رضا، خیابان کوثر، خیابان یاس، سوله3108

چسباندن انواع جعبه‌های آرایشیو بهداشتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه