تلفن اصلی:
+98 (292) 3036530
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس خسروی ( قادری)
تلفن‌های دیگر 3036530 / 3038060
فکس 3036530 / 3038060
آدرس پستی

بلوار آموزش‌و پرورش، خیابان16 متری موتوری، اولین کوچه سمت‌چپ، پلاک8، طبقه سوم شرقی

کد پستی 19679 - 33961
کلید واژه‌ها  

تسمهکشی بسته‌بندی پلاستیکی


شرکت‌های مشابه