تلفن اصلی:
+98 (311) 6307001
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا جوکاریان
تلفن‌های دیگر 6307001
فکس 6307001
آدرس پستی

خیابان سپهسالار، روبروی درمانگاه حجتیه، کوی اکبر سادات، کوچه شهید غفرالهی، روبروی مهد کودک اندیشه

کد پستی 46871-81667

تولید مقوا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه