تلفن اصلی:
+98 (21) 88514556
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیاصغر محمدشاه‌علی
تلفن‌های دیگر 88514556
فکس 88514556
آدرس پستی

خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه ششم، پلاک 32، طبقه چهارم شرقی

کد پستی 1557643819
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تامینکننده ورق‌های قلع اندود جهت مصارف بسته‌بندی قوطیهای صنایع غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه