تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدعلی نراقی سالم
آدرس پستی

خیابان درکه، خیابان شهید احمدپور، خیابان سیدمفیدی، خیابان ایزدی، خیابان بیستون، پلاک 25، واحد 2

کلید واژه‌ها   

تولید قطعات پلیمری و پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه