تلفن اصلی:
+98 (21) 44923178
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جعفر خانی
تلفن‌های دیگر 44923178
فکس 44923178
آدرس پستی

جاده قدیم کرج، کیلومتر 17، پلاک 695

کلید واژه‌ها  

سازنده دستگاه ترموفرمینگ فیل سیل مکانیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه