تلفن اصلی:
+98 (441) 2553414
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا جدیدی
تلفن‌های دیگر 2553414
فکس 2553414
آدرس پستی

کیلومتر 15 جاده سلماس، روبروی روستای دستجرد، صندوق پستی 849

کلید واژه‌ها   

کشتارگاه و قطعه‌بندی و بسته‌بندی مرغ، گوشت قرمز

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه