تلفن اصلی:
+98 (411) 6309171
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی مقدمی خلیل‌زاد
تلفن‌های دیگر 6309171
فکس 6309171
آدرس پستی

پلیس‌راه تبریز-میانه، یک کیلومتر به طرف تهران، شهرک عالی نصب، خیابان صنعت سوم، شرکت صنایع غذایی

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

دستگاه قوطی اسپری قوطی رنگ و چاپ روی ورق فلز برای مواد غذایی


شرکت‌های مشابه