تلفن اصلی:
66714444
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید علی علوی بهبهانی
تلفن‌های دیگر 66714444 / 66701527
فکس 66714444 / 66701527
آدرس پستی

خیابان جمهوری،خیابان سی تیر،روبروی بانک سامان،پ162

کد پستی 1135734815

چاپ افست


شرکت‌های مشابه