تلفن اصلی:
+98 (21) 44194600
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44194700
آدرس پستی

جاده مخصوص کرج،بلوار ایرانخودرو،خیابان زامیاد،ابتدای خیابان گلها،پ 2

چاپ فلکسو،انواع کاغذ پشت چسبدار،انواع فویل دارویی،چاپ دورو،چاپ برچسب رول و فویل آلومینیوم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه