تلفن اصلی:
+98 (26) 34760681
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 34760681
فکس 34760681
آدرس پستی

اتوبان کرج-قزوین،4کیلومتربعد از دانشگاه خوارزمی، سمات راست شهرک صنعتی بهارستان،خیابان گلستان3خیابان بوستان جنوبی،پلاک20

کد پستی 31979-35551
پست الکترونیک [email protected]

تولید کننده قطعات صنعتی پلاستیکی،قطعات توخالی به روش تزریق گاز

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه