تلفن اصلی:
+98 (21) 33137878
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فریدون غیاثی
فکس +98 (21) 33137878
آدرس پستی

خیابان ری، خیابان آب منگل، روبروی حسینیه اصفهانیان، گاراژ شکروی

تولید ماشین‌آلات صحافی


شرکت‌های مشابه