تلفن اصلی:
+98 (21) 88799569
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88799569 / 88775144
فکس 88799569 / 88775144
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور، میدان نظامی گنجوی، پلاک 28، واحد بسته بندی

کد پستی 81395
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 5-3804250-3804484 (0311)
فکس کارخانه 88009628 (021)
آدرس کارخانه

اصفهان، کیلومتر 5 جاده اصفهان، تهران، بلوار اختصاصی پتروشیمی ص.پ: 313

کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه