تلفن اصلی:
+98 (21) 55607850
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رجبی
تلفن‌های دیگر 55607850 / 55619773
فکس 55607850 / 55619773
آدرس پستی

خیابان‌ 15خرداد، جنب‌ پله‌ نوروزخان، مقابل‌ بانک ملت، پلاک 624

کلید واژه‌ها  

فروش‌ تسمه‌ پلاستیکی و فلزی و دستگاه‌های مربوطه‌


شرکت‌های مشابه