تلفن اصلی:
+98 (21) 88797671
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس یاسمن پوستچی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88785608 / 88785604
فکس +98 (21) 88883512
آدرس پستی

میدان‌ آرژانتین، خ‌ الوند، بن‌بست‌ کامبیز، پلاک 5

پست الکترونیک [email protected]
آدرس کارخانه

ساوه، ابتدای بلوار آزادی

نماینده‌ ماشین‌های چاپ‌ هامادا ژاپن، نماینده‌ دستگاههای برش‌ و دفترچه‌سازی چم‌ ایتالیا، تولیدکننده‌ انواع‌ فرمهای پیوسته‌

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه