تلفن اصلی:
+98 (21) 88277112
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید محمد دیلمی
تلفن‌های دیگر 88277112 / 88260575 / 88277108
فکس 88277112 / 88260575 / 88277108
آدرس پستی

بزرگراه‌ جلال‌ آل‌احمد، شماره‌ 139

کد پستی 14466
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

فروش‌ انواع‌ ماشین‌های چاپ‌ و صحافی


شرکت‌های مشابه