تلفن اصلی:
+98 (21) 77340456
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل درآونسیان
تلفن‌های دیگر 77340456
فکس 77340456
آدرس پستی

جاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خیابان ششم غربی، شماره 11

طراحی و ساخت قالبهای ظروف پلیاتیلن ترفتالات (PET)، ساخت قالبهای پریفرم تا 32 حفره

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه