تلفن اصلی:
+98 (411) 4453148
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حبیب نصرتی
تلفن‌های دیگر 4453148
فکس 4453148
آدرس پستی

جاده آذرشهر، جاده صنعتی غرب، سه‌راه ایدم، روبروی پرنیکای، ‌ روبروی آذر بنیاد، گروه صنعتی دانا

تلفن کارخانه 4245783 و 4245779 (0411)
کلید واژه‌ها     

ساخت ماشین‌های مواد غذایی


شرکت‌های مشابه