تلفن اصلی:
+98 (21) 66044545
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل منصور کلاهی
تلفن‌های دیگر 66044545 / 66008096
فکس 66044545 / 66008096
آدرس پستی

خیابان آزادی، بعد از دانشگاه صنعتی شریف، کوچه شهید صاذقی، کوچه 12، پلاک 36

ساخت کارتن 3 لاو 5 لا و منقسم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه