تلفن اصلی:
+98 (21) 24841
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهزاد هیتاوی
فکس +98 (21) 26130875
آدرس پستی

خیابان لواسانی، خیابان دیباجی شمالی ، شماره 62

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.petrops.com/fa/contact-us
کلید واژه‌ها    

فیلم A-PET (Amorphous PET)
فیلم C-PET (Crystalline PET)

فیلم R-PET (Recycled PET)

فوم PET

PP فیلم

فیلم PS

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه