تلفن اصلی:
+98 (71) 36287799
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل لاله مصطفوی
تلفن‌های دیگر +98 (71) 36287781
آدرس پستی

شیراز،خیابان قصر الدشت جنب رستوران کاکتوس ساختمان یاسمین ط اول

کد پستی ٧٨١٦٧٨٣٣٥٨
موبایل پاسخگو +98 (917) 1171386

لیتوگرافی


شرکت‌های مشابه