تلفن اصلی:
+98 (71) 37241490
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحید کاظمی
تلفن‌های دیگر +98 (71) 37241491-2
فکس +98 (71) 37241493
آدرس پستی

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان کوشش، خیابان کوشش شمالی، میدان ساعی، خیابان 708

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.asiakar.com

طراحی، ساخت و نصب تجهیزات انتقال مواد


شرکت‌های مشابه