تلفن اصلی:
+98 (21) 88826073
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44985943
فکس +98 (21) 88838188
آدرس پستی

تهران - خیابان خردمند شمالی - شماره 107 - ساختمان نیک

کد پستی 1398184714
تلفن کارخانه +98 (21) 44986332
فکس کارخانه +98 (21) 44980237
آدرس کارخانه

جاده مخصوص کرج - کیلومتر 17 - خیابان 63 - شماره 8

طراح و سازنده سیستم های برودتی، تجهیزات مرتبط با برودت صنعتی و تجاری و دستگاه های تهویه مطبوع

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه