تلفن اصلی:
+98 (51) 37131133
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قاسمی
فکس +98 (21) 89774577
آدرس پستی

مشهد،خیابان آبکوه ،آبکوه 21 ،خیابان عطار،پ 368،واحد1

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.pumpyar.com

تولید انواع پمپ های انتقال مواد غذایی، مواد غلیظ، تخلیه شبکه ،دوزینگ پمپ، مونو پمپ و دیافراگمی


شرکت‌های مشابه