تلفن اصلی:
+98 (21) 55293229
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی اکبر عبدی
تلفن‌های دیگر +98 (912) 3865400
پست الکترونیک [email protected]
شخص پاسخگو فرید عبدی
موبایل پاسخگو +98 (912) 6444332

سازنده دستگاه بلیستر غذایی و دارویی


شرکت‌های مشابه