تلفن اصلی:
+98 (21) 56390803
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهرام آقازاده
تلفن‌های دیگر +98 (21) 56390805
فکس +98 (21) 56390805
آدرس پستی

رباط کریم،شهرک صنعتی نصیر آباد،سرو23،پ4

کارتن سازی،لمینت،چاپ،جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه