تلفن اصلی:
+98 (311) 2352626
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین شیخی
تلفن‌های دیگر 2352626 / 2341995
فکس 2352626 / 2341995
آدرس پستی

خیابان اردیبهشت، 50 متر بعد از قنادی عروس، پلاک 58، طبقه سوم

ساخت کلیشه


شرکت‌های مشابه