تلفن اصلی:
+98 (21) 88883047
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مصطفی محمودی
تلفن‌های دیگر 88883047
فکس 88883047
آدرس پستی

خیابان خالد اسلامبولی، روبروی خیابان 35، ساختمان 102

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

واردات اتوماسیون های صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه