تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهزاد اعتمادی
آدرس پستی

خیابان اتحاد، خیابان 7 غربی، پلاک 37

کلید واژه‌ها   

ساخت دستگاه های شرینک پک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه