تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
تلفن کارخانه 5322688-5322801 (0112)
فکس کارخانه 5322802 (0112)
آدرس کارخانه

روستای میرود،‌شهرک صنعتی میرود،‌قطعه 19

کلید واژه‌ها  

تولید قوطی


شرکت‌های مشابه