تلفن اصلی:
+98 (472) 3363294
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد فیروزان شبستری
تلفن‌های دیگر 3363294
فکس 3363294
آدرس پستی

جاده تبریز _ مرند، نرسیده به سیمان صوفیان، شهرک سرمایه‌گذاری خارجی

تولیدکننده انواع بیگ بگ و جامبوبگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه