تلفن اصلی:
+98 (21) 88506065
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فواد خدادادی
تلفن‌های دیگر 88506065 / 88506069
فکس 88506065 / 88506069
آدرس پستی

خیابان مطهری، مقابل خیابان جم، پلاک 219، طبقه دوم

کلید واژه‌ها  

انواع نخهای بسته‌بندی و کشاورزی و انواع طنابهای 3،4 و 8 رشته‌ای

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه