تلفن اصلی:
+98 (411) 4453871
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4453871
فکس 4453871
آدرس پستی

خیابان رسالت، مجتمع فلزکاران،‌14 متریدوم،‌پلاک 509

کلید واژه‌ها   

ارائه انواع دستگاههای بسته بندی و مواد غذایی


شرکت‌های مشابه